Media Times Review    Google   
___

Мастило
 декември 2002

Алкошах - изследване върху метода
(доклад)
От Ранининбранд Дагор, Заместник-председател на Отдела по Външно Влияние към Института по Междуинституционален Шах

На запитването от страна на външното Ни ведомство по въпроса за възможността за облагородяване на Западните варвари отговарям така: възможности съществуват, и то немалки. Коефициентът им на изостаналост не надвишава 3.5 (тоест две къщи, една вила и две коли по средноевропейския стандарт), така че при чувствителното намаляване качеството на произвежданите в момента автомобили и повишаване мобилността на населението, мисията, която ни възлагате, е напълно изпълнима. Отделът е подготвил по-подробно изследване, което ви бе надлежно предоставено, а с тоя доклад отговарям на изискването на отдела по пъблик рилейшънс за по-голяма яснота относно метода на проекта.
Идеен проект
В западноевропейската и източноевропейската литература упорито присъства идеята за шахматната игра като източник на достойно интелектуално занимание, даже забавление. Срещаме я във "Вълшебната планина" от Томас Ман, в "Майстора и Маргарита" от Булгаков, в "Степния вълк" на Хесе - достойни техни писатели, т.е. интелектуалци, които са определяли понякога масовото съзнание на подлежащата на облагородяване аудитория (между другото, чудесни книги, Ние тук във Вътрешна Монголия би трябвало да им обръщаме по-сериозно внимание - дори само като средство за смирение - за формите, които може да придобива Прекрасното и на варварска земя).
Едновременно с това подчертано уважително отношение към шаха, което ще е жалко да не бъде използвано в благородната Ни мисия, във въпросното общество се наблюдава социалния феномен на "спортната злоба", "спортния хъс", който феномен се основава на понятието за придобиване на превъзходство чрез дела. Въобще, делата, или дейното начало, са все още водещ мотив при тях, с което трябва да се съобразим, ако не искаме планът ни да се провали поради обвинение в подтикване към безделие. (За тях "безделие" и "безделник" са обидни думи!)
Идеята на екипа ни се основава на простото предположение, че обединени, двата феномена могат да доведат до желания от Нас резултат. Или другояче казано, да засилим спортната злоба в направление шахмат, като така се разкъсва завесата на лъжовната елитарност, с която там са обвити и такива най-прости забавления за Духа, като например прераждането на душите, съзерцанието, обета за бедност, и т.н., и т.н. Съвкупността от планомерни шахматни занимания на масите, а по-точно комулативния ефект от тях, ще доведе (според всепризнатата и многократно доказвана в-това- което-те-наричат-реалност теорема за масовото съзнание) до изпълнение на поставената от вас и така желана от всички Ни цел.
Проблемни области
Както виждате, идеята е твърде ординарна. Не предвиждаме използването на нарочни емисари, защото подобни опити са се проваляли неведнъж досега поради вечно дебнещата Ни опасност от обожествяване. Ще кажете: "Каква опасност?" Проблемът е доста деликатен, защото обожествяването е било само по отношение на пратениците ни. Варварите пък, независимо от многократно проповядваното им учение, са се поставяли винаги в положение на следовници на техните богове, тоест са йерархизирали Онова, Което Няма Нужда от Йерархия, и то до степен, в която са унижавали себе си, губели са телесните си обвивки с мотив саможертва и всячески са препятствали други търсещи. Така че, да сме наясно, Ние няма да подкрепим проект, влючващ пряка инвазия от Наша страна. Да се съобразим с още един техен социален феномен.
В този аспект са безперспективни проектите "Летящо килимче-2", "Озонова дупка", "Исус-3" и "MTV".
Последният проект, MTV - "Монголци тероризират Ватикана" - беше между другото твърде хитроумен. Тъй като MTV е сравнително ново начинание (стартира преди приблизително двадесет техни години) и може все още да не сте намерили възможност да се запознаете с документацията, ще си позволя да изложа с няколко думи основния му принцип. Бе им предложено средство за трансфер на музика и образ, така че музикалните им творби да станат достояние на възможно най-много хора в Западния ареал. С това се целеше множеството само да се убеди в безсъдържателния характер на своята музика, следователно и в оскъдните си възможности да създава стойности; негативните обществени нагласи логично да се насочат срещу наличните институции (затова и "Ватикана"), обусловили станалото вече явно всеобщо скудоумие. Конфликтът ще породи промяна, промяната - преоценка, и оттук вече всеки що-годе кадърен социален инжинер по зададени параметри може да изчисли коефициента на облагородяване. Или, с по-прости думи, както обяснявах наскоро MTV на моят племенник, ще се замислят, когато видят абсурда и идиотизма на своя "живот".
Обаче проектът до този етап е почти пълен провал. И то не поради липса на старание от страна на специалистите в MTV - повярвайте Ни, през така наречените "музикални клипове" преходността и безмислието на света им прозира почти така добре, както и през думите на Буда. Просто не се съобразихме с поредния техен феномен - обществения договор.
Общественият договор е колективна халюцинация без конкретна визия. Халюцинира се в насока, че някъде във времето, но извън пространството, съществува компактна група, достатъчно многобройна, която има отношение към протичащото, и това отношение е меродавно. Варварите смятат, че щом нещо е известно на достатъчен брой хора и то не предизвиква най-малкото съдебно преследване или "медийна война" (термин, с който се оправдава използването на потоци нечисти думи в техните най-популярни носители на информация), то същото това нещо е нормално и може би даже правдиво. Техният обществен договор в малко по-различна форма, но със същото съдържание, е замислен от някой си Русо (между другото, доста качествен индивид - любител на природата и на пищните жени, макар и с някои съмнения за педофилия).
И така: резултативния ефект от MTV бе реципрочен на очаквания. Създаде се убеждението, че музикалния канал е престижен, че отразява "духа на времето" - друг, откровено със сатанинска семантика, техен термин - и масата освободи долните си, най-първични инстинкти и се отдаде на слухово прелюбодеяние. Но не това бе най-лошото! Не, колективното халюциниране на едни доведе до колективно (макар и в по-малка степен) резигниране в други. По-прозорливите, които са всъщност наши духовни братя в нещастие, се обезсърчиха допълнително и се оттеглиха почти напълно от сцената в очакване на някой Месия, който да сложи край на цялото това безобразие. Или както е казал Учителят, "Вместо да извадим очи, изписахме веждите на тяхната суетност".
Затова, повтарям, Ние сме твърдо против използването на метода на директната намеса в Западните покрайнини. Напротив, следвайки поуката от минали грешки, ще се възползваме от собствените им халюцинации, от техните феноменални заблуди, за да постигнем голямата Ни цел - Постоянното и Непрекъснато Облагородяване.
Тези бяха основните ни съображения, докато разработвахме методологията на алкошаха. Шахматът, като още недискредитиран, а даже почитан при тях елемент на Прекрасното, ще се внедри в системата им като вирус и ще освободи техните умове.
Обосновка на проекта
В процеса на разработване на проекта екипът Ни достигна до следната формула, която може да послужи като обосновка целесъобразността на същия:
Притихнал, светът очаква
едничка дума от мен.
Няма пък да я кажа -
ще спрете да слушате.
За проекта "Алкошах" - перспективи и изисквания
Вярвам, че тъй обстойното предисловие не е било напразно, а е постигнало намерението Ни да се внесе яснота и публичност по отношение на бъдещите Ни Облагородителни програми, на които всички Ние възлагаме така големи надежди.
Сигурно сте забелязали, че основния въпрос, стоящ пред проекта, е да се възбуди обществения интерес към богатствата на шахматната мисъл, която мисъл ще е деструктивния елемент в лъжовното световъзприятие на варварите - споменатия вирус. Интересът ще активира феномена на спортната злоба, а оттам вече единствената Ни задача ще бъде да влизаме в контакт с просветените варвари и да зарегистрираме Освобождението им.
Но какво може да възбуди интереса към Прекрасното у толкова изостанали индивиди, като при това не окаже странично влияние върху духовете им? Алкохолът. Така решихме, и повярвайте Ни, решението е дълбоко премислено и солидно проверявано.
Алкохолът е също социален феномен. (Доста трудности срещнахме с тази тяхна феноменология). Към него има подчертана обществена неприязън: той руши системата на реалността, която система, въпреки халюцинаторния аспект на обществения договор, е в основата на властващата социална структура. Затова и алкохолът, а по-точно не-реалните усещания, пораждани от употребата му, са обект на присмех и порицание. Но странно, въпреки това варварите обичат алкохола, консумират го под най-разнообразни форми и изпитват удоволствие от това. Следователно употребата на алкохол е своего рода социален бунт и може да се използва като допълнителен носител на промяна.
Изобщо, даже и Ние трябва да направим преоценка на алкохола като елемент от Нашата методология. Защото въпреки примитивния си характер, за мнозина той може да бъде средство да се запознаят с не-реалното. Наша е вината, че не демонстрираме, а оставяме на досетливостта на търсещите да установят, че не-реално и Прекрасно не се припокриват напълно.
Но да бъдем вече по-конкретни. Замислили сме определен продукт - "Алкохолен шах", който да се продава (т.е. да се разменя срещу парични знаци - така обикновено протича процеса на придобиване на блага при тях) на техния пазар. Обединението на шаха и алкохола ще се извърши, като фигурите на шаха се подменят с малки чашки с алкохол. Правилата на древната Ни игра се запазват, но вместо пешки, офицери, топове и т.н. по игралната дъска ще се движат двадесет, петдесет и повече грамови чашки (в зависимост от значимостта на фигурите); играчът, спечелил някоя фигура от противника си, има право да изпие съдържанието й.
Няма да се спирам по-подробно на различните разработени варианти на алкошаха, само ще спомена, че екипът Ни дълго се колеба по отношение на консистенцията на съдържимото в чашките, конкретния грамаж, отчитането на относителното и абсолютното тегло на участниците в играта (за да се осигури равнопоставеността на играчите) и други по-скоро емпирично извеждани показатели.
Методът, който винаги е най-важния елемент в един план, ако не се брои изпълнението на плана.
автор: Ли Фу