Media Times Review    Google   
___
идеи
 

Дълг към истината
Като християнски проповедник, задължение на Папата е да казва това, което мнозина биха премълчали или пренебрегнали.
Раймонд де Суза

Да разкриеш Спиноза
Интервю на Стефан Вайдър с Ребека Голдщайн, автор на “Betrayng Spinoza”

Писмото за толерантността - съвременен прочит
Уилям Рийс-Мог

Мястото на религията в свободния дебат на светската държава
Трябва ли религията да отстъпи пред секуларизма?
Цончо Цончев

Посредниците и богатството
Колкото и умело да преразпределяме и посредничим, богатството и растежът все пак ще останат зависими главно от умението да произвеждаме, съхраняваме и умножаваме стойност. Заедно.
Илиян Василев

Медиите - глас на обществената съвест или нов тоталитаризъм
Иван Груйкин

Влиятелна мрежа
Едно явление, започнало като хоби, се развива като нова медия. Тя променя имиджа не само на журналистите, но и на политиците.
Даниел Дрезнър и Хенри Фарел

Вода с бучки лед
Кристиян Кирчев

Глобализацията като глобалокация
Любомир Христов

Град за всички
"...Причината нашите градове да не приличат на американските е по-скоро в липсата на средства, отколкото в един съзнателно формулиран различен модел. Нашето относително закъснение може да се окаже предимство, защото позволява да се поучим от чуждите грешки и да строим градове съобразени с нашите желания и дадености..."
Енрике Пенялоза

Светските пророци или най-големите съвременни интелектуалци
Те са популярни; те са критични, често пъти гневни; те са самоуверени, а може би себични; те са ренесансови хора по обхвата на своите знания; те имат едно общо качество – не се страхуват да кажат своята истина. Техен съдник ще бъде времето. Това са публичните интелектуалци – светските пророци на съвременния Западен свят.

Комунизмът и нацизмът – бедствията на века
Жертвите на Гулаг не биха могли да заличат спомена за жертвите на Холокоста. Да се смята обратното, би било проява на глупост от същия характер като доброволната амнезия, благодарение на която комунистическият ужас се премълчава заради нацистките престъпления. “Когато напълно забравяме комунизма, ние ясно си спомняме нацизма, и обратно, докато обикновената и точна памет е достатъчна, за да осъдим и единия, и другия” – казва Ален Безансон пред колегите си от Френския институт.
Тиери Уолтон

“Този бавен, прекрасен, неотвратим процес на сливане на расите...”
Веселин Кандимиров

Война, мир и ислям
Дейвид Мартин, професор по социология в London School of Economics, е приятен консерватор-англиканец. Неговата критика на концепцията за секуларизацията, започнала през 60-те години на миналия век, направи още по-точно изследването на религията в Британия и създаде един постоянен дебат между социология и теология.
Интервю на Тео Хобсън

Защо хората гласуват за комунистите?
Да вярваш в правото на частна собственост и в свободното общество означава да призоваваш с пълен глас за поемане на отговорност: това, което трябва да се върши от обществото, трябва да се върши от теб или от другите в сътрудничество с теб, но не и от колектива. Обратно на това - разширяването на ролята на държавата винаги означава атака срещу поемането на отговорност. Колкото повече правителството се намесва в живота на гражданите, толкова по-малко хора се чувстват отговорни за действията си.
Лука Ферини

Началото на историята
С настоящия текст ще се опитам да поставя в един общ сравнителен контекст два мирогледа, две различни политически и културни визии, чието сравнение и конкуренция вероятно в немалка степен ще определят бъдещето на света през обозримото време на новия век. Става дума за двете „мечти“, американската и европейската...
Златко Енев

Теория на дясното
Дясното вярва в силата на правото – и, следователно, подчинява политическите си категории на моралните правила. Лявото вярва в правото на силата – и, следователно, подчинява своите морални възгледи на политическите си инстинкти
Веселин Кандимиров

Американско избавление
През трийсетте години на 17 век английските пуритани си представяха своето пътуване отвъд Океана към Америка като излизането на един Нов Израел от робството на Стария свят, един народ, пътуващ към обещаната земя на млякото и меда. И през вековете историята на Американския Израел продължи да служи като най-мощния и продължителен американски национален мит.
Албер Дж. Работо

80 години от атентата в църквата "Света неделя"
Трагедията през погледа на Стоян Михайловски и Петър Пешев
Борислав Гърдев

Мъртъв ли е още Бог?
Мрачната оценка, която Делсол дава на западния човек, с неговият ограничен, отблъскващ възглед за истина и толерантност, е навсякъде в контраст и противоречие с ведрата оценка на Мак Грат за възродената духовна чувствителност на човека.
Клер Берлински

Разбраното Просвещение
Събитията в последно време могат да накарат някого да се чуди дали живеем в просвещенска епоха. До вчера въпросът изглеждаше ясен: краят на историята бе близо до нас, либералната демокрация се разпространяваше из целия свят, културните войни замираха, Америка използваше своята военна сила само за хуманитарни цели, а новата икономика обещаваше интересна работа и изключително богатство. Но това бе през 90-те.
Питър Берковиц

Нихилизъм, манихейство, ценности
Нихилизмът, тоест радикалното отричане на ценностите, гледа на тях като на чист продукт на волята за власт, докато манихейството налага окончателно делене на хората на добри и лоши. Аз се пазя и от двете крайности. Дължа го на възпитанието си, което съм получил, понякога с нежелание, през първата част от своя живот, прекаран в България.
Цветан Тодоров

Социал-колаборационизмът и властитутките
Може да се каже за Боговете на всички религии, че дължат вярата в себе си на човешката вяра и на страха, но човешките закони не се нуждаят от никаква вяра, те имат нужда само от Страха, който внушават. Поне така мисли Монтескьо, когато фиксира репресивната същност на законите.
Любомир Христов

Принципи на либералния обществен ред
Фридрих Хайек

Либерализмът и Хайек
от Георги Киров

Народ от исихасти
"Непрекъсващата вяра на страдалеца е най-истинската прослава на Господа", гласи един от православните фрагменти на писателя Димитър Коруджиев в книгата му "Разговор за Бога"...
Деян Енев

Животът като тайнство
Едва ли е възможно да се знае какво е животът. Ако имахме знание за живота, то тогава той мигновено би загубил цялото си очарование. Защото тогава неизбежно би се появила наука за живота, която да го превърне в аритметика, изчисление, в проста сметка.
Ангел Грънчаров

За "националния принцип"
Може ли да съжителстват политика и морал, може ли насилието да бъде инструмент за промяна на една система, редно ли е да се черпят политически дивиденти чрез безогледно политиканстване, какъв трябва да бъде един президент, за да запази духовността в страната като най-важно условие за нейното съществуване...
Вацлав Хавел

Из философията на Едмънд Бърк

Марксизмът на Хайек
Хайек се уповава на пропагандата, вместо на рационалния аргумент, за да защити върховенството на пазарния подход. При Маркс средството е същото, но каузата е противоположна Марксизъм ли е бягството на Хайек от науката във философията?
Георги Киров

Физиократите
Физиократите са може би първата икономическа школа. Препоръките и принципите на тези мислители не са загубили своето значение и до днес, макар да не липсват периоди в историята, когато тяхното влияние, качества и интелектуални (теоретични) аргументи са напълно забравяни, а в отделни случаи презрително отхвърляни като проява на “мистични нелепости”.
Цончо Цончев

За Църквата, богатството, бедността и живота
Ти нима не знаеш, че настоящият живот е пътешествие? И ние пътешестваме всеки ден, докато се движи природата. А има ли такъв, който по пътя да заравя злато?”
Св. Йоан Златоуст

Християнски реализъм
Трябва да имаме силата да се разграничим от непрекъснатото очакване за чудеса и фалшиво им откриване в дребните детайли на ежедневието. Чудеса има, но те не са постоянен спътник на човека, нито са чудесата от "бабешките басни"

Смешно кратък преглед на политическата философия
Аня Стейнбауер прави пет минутна обиколка с някои политически философи и техните идеи.

Капитализъм и култура
Най-трудният проблем, пред който свободната инициатива е изправена днес, не е стопански или политически, а културен
Ървинг Кристъл

МОЯТ БЕРДЯЕВ – ЕЗОТЕРИЧНИЯТ…
Любомир Христов

Идеите на руския нихилизъм и анархизъм
Калоян Смилков

Седемдесет и три думи
Един автор, захванал се да огледа преводите на своите романи, тича по дирите на безброй думи, подобно на пастир след стадо пощръклели овце: окаяна роля за него самия, смехотворна за другите...

Две идеологии
Цончо Цончев

Религиозната съдба на еврейството
Николай Бердяев

Първоосновите на американския трансцендентализъм - пуританство и просвещенски рационализъм
Албена Бакрачева

Вим Вендерс: Да не останеш сам в огромна къща
Само европейското кино днес, в епохата на електронните образи, на сателитните и кабелните комуникации, е запазило достойнството и морала си сред дивата какафония на образите и може да задържи лавината, която се спуска отгоре ни.

Историческият шанс на агонистиката, като коректив на политиката
Калоян Смилков

За смисъла в обществото
Иван Костов
"Васил Левски казваше: "Ако е за в Българско! То времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме." Времето вече ни обърна, наш ред е да го обърнем, за да покажем, че наистина го носим в себе си."

АМЕРИКАНСКИЯТ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗЪМ
Албена Бакрачева

Либертарианството -
Една одисея в света на свободата, морала и просперитета
Божидар Маринов, БОИС

Защо интелектуалците са против капитализма?
Изненадващо е, че интелектуалците се противопоставят на капитализма толкова силно. Други групи със сравнимо обществено-икономическо положение не показват същата степен на противопоставяне и в същите пропорции...
Робърт Нозик

Приносът на неоинституционализма за разбирането на икономиките в преход
В книгата си "Институции, институционална промяна и икономически резултати" (1990 г.) проф. Норт разглежда фундаменталния въпрос защо някои страни са бедни, а други богати.
Дъглас Норт

Свобода, икономика и християнство
Интервю с Леонард Лиджио

Критика на концепцията за цивилизационните сблъсъци
Младен Дочев, Христо Христов

Жегата като въплъщение на българското
Какви са нашите представи за България? Кои мислим, че сме ние?
от Златко Енев