Media Times Review    Google   
___

Икономика
 септември 2004

Рекордно преизпълнение на бюджета:
време за намаление на данъците

От месец август Институтът за пазарна икономика започна издаването на месечен бюлетин, целта на който е да популяризира предимствата и положителните ефекти от ниските данъци. Вярваме, че с ниски данъци и бързи реформи България може за относително кратко време да достигне просперитета, на който се радват развитите страни.


     В началото на месец август Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на консолидирания държавен бюджет до края на месец юни. Данните не са изненадващи като тенденция – приходите продължават да са значително по-високи от прогнозните. Към 30 юни 2004 година приходите в държавния бюджет са 7.6 милиарда лева, нарастване от 12% спрямо същия период на предходната година. За сравнение бихме могли да посочим, че заложените приходи в закона за държавния бюджет се основават на прогнозиран ръст на приходите от 2.4%. Следователно приходите в консолидирания бюджет нарастват с 5 пъти по-бързо от прогнозираното.
     На графика 1 ясно се вижда, че във всеки един от последните 10 месеца нарастването на приходите е по-високо заложеното в държавния бюджет. Средното нарастване на приходите през последните 10 месеца е 12.7%, значително по-високо от нивата, върху които се гради прогнозата за приходите в държавния бюджет.
 
     Графика 1: Нарастване на приходите в държавния бюджет спрямо съответния месец на предходната година
Източник: изчисления на автора на база на данни от МФ
 
     На графика 2 виждаме натрупаното преизпълнение на бюджета по месеци от началото на 2004 година. В края на месец юни 2004 година преизпълнението е в размер на почти 650 милиона лева докато за цялата 2003 година преизпълнението за беше 700 милиона лева. Най-вероятно до края на годината преизпълнението на бюджета ще надмине един милиард лева и ще достигне до около 1.1 – 1.3 милиарда лева 1.
 
     Графика 2: Преизпълнение на консолидирания държавен бюджет, милиони лева
Източник: изчисления на автора на база на данни от МФ
 
     Голямото преизпълнение на консолидирания бюджет през 2004 година дава възможност за значително намаление на данъчните ставки за гражданите и бизнеса. Ето няколко варианта за намаление на данъците, които могат да се осъществят още през 2004 година чрез използване на бюджетния излишък:
     • възможно е данъкът върху доходите да се намали от 10-29% до нула, тъй като приходите от него се очаква да достигнат около 1.2 милиарда лева и са почти равни на очакваното преизпълнение в бюджета до края на годината;
     • възможно е данъкът върху печалбата да се намали от 19.5% до нула, тъй като очакваните приходи от него са малко над един милиарда лева, т.е. те са по-ниски от очакваното преизпълнение в бюджета;
     • постижимо е едновременно намаление на данъка върху доходите до 10% и на данъка върху печалбата до 10%;
     • осигурителните вноски могат да се намалят почти наполовина от 42.7% до около 22%.
 
1 В други страни при такава ситуация опозицията обикновено казва “гражданите не могат да свържат двата края, а правителството събира огромни излишъци вместо да намали данъците”.
 
автор: Георги Ангелов


MTR архив:
Георги Ангелов

Георги Ангелов

Доклад на Центъра за икономическо развитие

Българската енергийна система е един от мегаломанските продукти на българо-съветската дружба, част от нещо като римейк на "големия скок на Мао", но на българска почва по руска рецепта. Подобно на повечето комунистически проекти тя е мащабна, неефективна и съвършено несъобразена с концепцията "защита на потребителите".

Доклад на Центъра за икономически изследвания

Предложение за въвеждане на единна 10-процентова данъчна ставка от 2005 година
----------------
София, 19.03.2004 г.