Media Times Review    Google   
___

перспективи
 юли-август 2005

Европейски перспективи

блок статии


СПЕШНО: Как да поправим образа на Европа ?

Андрю Моравчик и Калипсо Николаидис
По същество европейците смятат, че политическите права не са достатъчни, за да се състоят дълбоки демократични промени, и че те трябва да бъдат съпроводени от социални права, културна свобода и колективна солидарност. Тази концепция за позитивни и негативни свободи, тази “европейска мечта” е не по-малко привлекателна за хората по света от възгледа за свободната воля, който владее в САЩ. Европейците дължат на себе си и на целия свят прагматично популяризиране на своята идея за обществото...

Краят на Европа
Робърт Самуелсън, в-к Washington Post
Европа, както знаем, бавно излиза от играта. След като френските и холандските гласоподаватели отхвърлиха предложената конституция на Европейския съюз, ние чухме безброй теории за илюзорността на опита да се съберат 25 страни от ЕС в Съединени щати на Европа, за страха от прехвърлянето на прекалено голяма власт към Брюксел – столицата на Европейския съюз и за нерационалното противопоставяне на Европа към глобализацията. Въпреки истината, която се съдържа в тези теории, в тях все пак липсва една по-голяма истина: ако Европа не се противопостави на две тенденции – ниската раждаемост и слабия икономически растеж – тя ще се изправи пред безперспективното бъдеще на растящи вътрешни брожения и намаляваща глобална сила. Всъщност това бъдеще вече е действителност...

Две виждания за Европа
Стивън Мълви, Би Би Си
Невъзможността на европейските лидери да се споразумеят по съдържанието на бъдещия бюджет открои две различни виждания за Европейския съюз...

Идва ли краят на разширяването?
списание Economist
Колкото и да е невероятно, някои от най-вълнуващите и положителни събития в съвременния свят стават в Европа. Наистина, заглавията в западноевропейския печат са много мрачни - икономически застой, политическа бъркотия и ислямски тероризъм. Но за осемте централноевропейски страни, които встъпиха в Европейския съюз през май 2004 г., сегашният период е изпълнен с оптимизъм...

"Забранените въпроси"
Ралф Дарендорф
Най-тежкото обвинение, което европейските ръководители отправиха срещу британския премиер Блеър след провала на срещата на върха в Брюксел беше, че рушал политическото единство на Европа. Като замаян от тройното си поражение, във Франция, Нидерландия и Брюксел, евроелитът търсеше обяснение. Най-безумното дойде от устата на председателстващия Съвета на Европа, люксембургския премиер Юнкер: Европа била в криза, рече той, защото европейците били престанали да мечтаят. Никой не му възрази, че ако европейците наистина са престанали да мечтаят, то е защото се умориха да мечтаят. Най-силният стимул за мечтите е действителността, а в нея няма почти никакви следи от станалото вече нарицателно политическо единство...